Έτος του Αριστοτέλη από την UNESCO το 2016. Σειρά εκδηλώσεων προγραμματίζει το Υπουργείο Παιδείας.