Ομιλία Θ. N. Πελεγρίνη Υφ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων