Επισκέψεις στα Διαπολιτισμικά Σχολεία – Θεσσαλονίκη 11/12 – 1 -2016