Μεγαλοψυχία

Η μεγαλοψυχία προϋποθέτει ένα ξεχωριστό ήθος, που, για να το δείξεις, δεν απαιτείται να καταβάλεις ιδιαίτερο κόπο. Μια απλή, ανεπαίσθητη, κάθε άλλο παρά επιδεικτική, κίνηση είναι αρκετή. Για κάποιον ονόματι Χρύσαντα λέει ο Ξενοφών που, ενώ, έχοντας υψώσει το ξίφος του, ήταν έτοιμος να το βυθίσει στον εχθρό του και να τον τελειώσει, μόλις άκουσε την σάλπιγγα να δίνει το σήμα της κατάπαυσης την μάχης κατέβασε ήρεμα το χέρι που κρατούσε το σπαθί χαρίζοντας την ζωή στο υποψήφιο θύμα του. Γύρισε κι έφυγε αθόρυβα και κόσμια. Πράξη μεγαλοψυχίας από έναν αφανή στρατιώτη χωρίς φωνές και πανηγυρισμούς!