29-01-16. Ομιλία Υφυπουργού Θ. Πελεγρίνη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς